Beleder
BELEDİYELER DERNEĞİ

  0532 204 5956 - 0242 462 1072 - 0 533 232 7614
Yükleniyor...
  Ana Sayfa 33'üncü Yılımızda Bazı Seminerlerimiz İletişim
Ana Sayfa
33'üncü Yılımızda
Bazı Seminerlerimiz
İletişim
Seminere Katılım Mevzuatı
Eğitim Konuları
Belediye Başkanları - 2019
 

SEMİNERE KATILIM MEVZUATI


İDARELER İÇİN SEMİNERLERE KATILIMDA UYGULANACAK İŞLEMLER

 

Seminerlere katılmak için ;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  4’üncü maddesinde yer alan “mesleki eğitim” (kurs ve seminer) faaliyetleri, bu madde de ifade edildiği gibi bir “HİZMET ALIMI”dir. Bu hizmet,  düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura ve katılım belgesi istenecektir.

 

Öncelikli olarak yapılması gereken iş, ilgili harcama yetkilisinden onay almaktır. Harcama talimatı (onay belgesi) veya görevlendirme yazısı düzenlenmesi ve harcama yetkilisince imzalanması gerekir.

 

4734 Sayılı Kanun çerçevesinde bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri,  hizmet   satın   alınması, 22/ a, 22/ b veya 22/ d    kapsamında     yapılabilir. Seminer katılım ücreti, eğitim ve otel konaklama ücretini kapsayıp, gidiş-dönüş gündeliği ile yol ücretini kapsamamaktadır.

 

Seminer sonrasında;

Dernek’ten alacağınız “Fatura” ve “Katılım Belgesi”,  Mali Hizmetler birimine teslim edilecektir.

 

15 Ağustos 2007 tarihli Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 28’inci maddesinde; “…dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin  ödenmesinde;

“a-Harcama talimatı (onay yazısı) veya görevlendirme yazısı,

 b-Fatura…  

 c-Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge (katılım belgesi),

    ödeme  belgesine eklenir ”  denilmektedir.

 

Adı geçen belgeler; mahalli idareler bütçesinden seminer, kurs ve toplantılar için yapılacak harcamalarda kanıtlayıcı belgeler olarak yeterli kabul edilmektedir.

 

Seminer Giderinin Önceden Ödenmesi;

 

Mal veya hizmet alınmadan ödeme yapılması kural olarak mümkün değildir. İstisnası ise,  5018 sayılı kanunun 35'inci maddesinde yer alan, “…ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açılmak suretiyle ön ödeme yapılabilir” ifadesiyle ön ödemenin hangi durumlarda yapılabileceği açıklanmıştır.

 

Uygulamada semineri düzenleyen dernek ve vakıfların,  otel konaklama ve diğer masraflarını seminer öncesinde  peşin  yapmaları nedeniyle katılımcılardan da önceden ödeme yapılması istenmektedir.  Bu nedenle  ilgili derneğe, hizmet ifasından önce harcama yetkilisinden onay almak suretiyle ön ödeme yapılabilecek ve yine dernek’ten alınacak fatura ile de avans  hesabı kapatılmış olacaktır.

 

Ödemelerin Bütçe Tertibi;

 

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 28’inci maddesi esas alınarak, Analitik Bütçe Sisteminde, Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır.

Ayrıca, eğitime katılan görevliler  yol giderlerini, bütçenin geçici görev yolluğu tertibinden 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre idarelerinden alabileceklerdir.

 

                        

 

 

Bilgi Edinmek İçin Tıklayınız
Hizmet Verdiğimiz Kurumlar
Kimler Katılabilir
Fotoğraf Galerisi
 

Belediyeler Derneği - www.beleder.org